بیهوشی
دقایقی خواب راحت
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ توسط محمد محمدی

از آنجایی که احیا اولین و مهمترین مولفه یک امدادگر است لذا بر این شدم تا مطلب اول را به احیای قلبی ریوی طبق آخرین متد انجمن احیای آمریکا و استرالیا در وبلاگ قرار بدم

احياي قلبي ريوي

CPR : cardio PulmonaryResuscitation


تعريف مرگ

مرگ دو مرحله است : 1- مرگ كلينيكي 2- مرگ مغزي

1- مرگ كلينيكي: لحظه اي كه ضربان قلب و تنفس متوقف مي شود دو مرحله دارد: مرحله اول : 6-0 دقيقه اول توقف ضربان قلب يا تنفس كه با انجام اقدامات لازم از هلاك مغز جلوگيري شده و به مرگ به تأخير مي افتد. اين اقدامات همان انجام CPR است.

مرحله دوم : 10-6 دقيقه بعد از توقف ضربان قلب است كه هلاك سلولهاي قلب است كه هلاك سلولهاي مغزي آغاز مي گردد.

2- مرگ مغزي: اگر اقدامات لازم براي مصدومي كه دچار توقف ضربان قلب و تنفس شده به موقع انجام نگيرد و مغز بيمار بيشتر از ده دقيقه از اكسيژن و خون محروم بماند، مرگ مغزي اتفاق مي افتد. مرگ مغزي غيرقابل برگشت است.

آموزش احياي قلبي ريوي

احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود.اين مانور حياتي مي تواند بدون احتياج به هيچ وسيله اضافي نيز انجام گيرد و آنجام صحيح و به موقع آن جان انسانهاي زيادي را از مرگ حتمي نجات بخشد .
آيا مي دانيد كه چه بسا فردي كه دچار ايست قلبي تنفسي شده است با انجام صحيح مانورهاي احيا قلبي تنفسي مي تواند از مرگ حتمي نجات پيدا كند.در مواردي مثل ايست قلبي , غرق شدن, خفگي , مصرف زياده از حد مواد مخدر .و مشروبات الكلي , احياي قلبي ريوي مي تواند فرد را به زندگي بر گرداند.
جهت شروع احياي قلبي ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد كه فرد مورد نظر شما به احياي قلبي ريوي نياز دارد بدين منظور:او را صدا زده و به آرامي تكان مي دهيد.

به دقت به چهره فرد و حركات قفسه سينه او بنگريد . (چهره كبود و زرد و لبهاي تيرهرنگو كبود نشانگر نارساييگردش خون فرد است). با ديدن اين علايم بي درنگ از كساني كه در محل حادثه حضوردارند بخواهيد تا با تلفن اورژانس 115 تماس بگيرند. اگر مي خواهيد احيا' قلبي ريوي را انجام دهيد هرگز به بهانه تماس با اورژانس مصدوم را رها نكنيد.

قبل از هر گونه اقدامي جهت انجام احياي قلبي تنفسي هر مصدوم اطمينان حاصل كنيد كه اين عمل سلامتي شما يا مصدوم را از نظر سرايت بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت تهديد نمي كند.

باز كردن راه هوايي

دادن تنفس مصنوعی دهان به دهان


اولين قدم باز كردن راه هوايي فرد است اما طبق آخرین ویرایش دستور العمل احیا،برقراری جریان خون ا.در فرد بيهوش تمامي ماهيچه ها شل شده اند.عضلات زبان و گردن هم از اين قاعده مستثني نيستند و احتمال دارد كه زبان به طرف حلق بر گردد و راه هوايي را مسدود كند.

كف دست را روي پيشاني مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر گردانيد . همزمان با اين كار دست ديگر را زير چانه او قرار داده و به سمت بالا فشار دهيدبه طوريكه دندانهاي فك بالا و پايين در مقابل هم قرار گيرند .
ز باز کردن راه هوایی ارشد تر در نظر گرفته شده است یعنی از ABC به CAB تغییر کرده است


در صورت انجام صحيح اين مراحل شما موفق به باز كردن را ه هوايي مصدوم خواهيد شد .مراقب باشيد كه دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند

تنفس دهان به دهان

پس از بازكردن راه هوايي بايد از وضعيت تنفس مصدوم أگاه باشيد.ابتدا قفسه سينه فرد را برهنه كنيد.اگر صورت مصدوم كبود و رنگ پريده باشد .نه جريان هوا از بيني و دهان فرد حس شو د و نه صدايي كه نشانگر جريان هوا باشد به گوش برسد.وقفسه سينه حركت نداشته باشد. تنفس وي قطع شده است و بايد تنفس مصنوعي را آغاز كنيد حتي اگر نتوانستيد تشخيص دهيد كه فرد مذكورتنفس دارد يا نه نفس مصنوعي را آغاز كنيد چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعي متوجه مي شويد.

تكنيك دادن تنفس مصنوعي سررابه عقب متمايل كنيد به صورتيكه دهان كمي بازتر باشد (نحوه باز كردن راه هوايي در مبحث قبل آمده است.)با انگشتان دستي كه روي پيشاني مصدوم است سوراخهاي بيني فرد را ببنديد دهان خود را روي دهان مصدوم بگذاريد بطوريكه , لبهاي شما كاملا اطراف دهان اورا بگيرد.با يك بازدم عميق هوارا وارد دهان فرد مصدوم كنيد.همزمان از گوشه چشم خودبه قفسه سينه فردنگاه كنيد وببينيد آيا هنگامي كه درون مجاري هوايي اومي دميد قفسه سينه بالا مي رود يا نه؟

وقتي قفسه سينه فرد بالا مي آيد تنفس را قطع كنيد ودهان خود را از دهان فرد دا كرده و بيني اورا آزاد بگذاريد و خودتان براي تنفس بعدي نفس بگيريد.هنگام تنفس موثر سينه وشكم مصدوم بالاو پايين مي آيد , احياگر حس مي كند كه بادكنكي را پر ميكند و پس از دميدن حجم معيني , مقابل ورود هواي اضافه تر مقاومت احساس ميكند .به تدريج رنگ پوست فرد از زردي و كبودي به صورتي تغيير مي يابد.پس ازدادن يك يا دو تنفس مصنوعي در صورتيكه فرد تنفس خود را بازنيابد بايد نبض فرد را كنترل كرد.
پس از آنكه تنفس مصنوعي تمام شد كف دست را از روي پيشاني فرد بر نداريد و دو انگشت دست ديگر را در وسط گردن بالاي ناي و حنجره روي برآمدگي جلوي گردن ( سيب آدم ) بگذاريد .انگشتان خود را به آرامي به سمت پائين و كنار آن قسمت بلغزانيد و سپس كمي فشار دهيد . به مدت 5-10 ثانيه اين كار را ادامه دهيد تامطمئن شويد كه نبض را حس مي كنيد يا نه؟كنترل كردن نبض احتياج به مهارت و دقت خاصي دارد

  • اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعي با اندازه دوازده بار در دقيقه ادامه دهيد.
  • اگر فرد نبض نداشت بايد بي درنگ ماساژ قلبي را همراه با تنفس مصنوعي آغاز كنيد.زيرا فرد دچار ايست قلبي شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذيري به مغز وي برسد.

براي دادن يك ماساژ قلبي موثر علاوه بر اينكه بايد ماساژ را با تكنيك صحيح انجام داد لازم است كه وي را در وضعيت مناسبي بخوابانيد.

بيمار را به پشت
خوابانده, مطمئن شويد كه وي روي يك سطح سخت قرار گرفته است. اما اگر فرد در رختخواب يا هر سطح نرم ديگري است وقت را تلف نكنيد و فقط كافيست كه اورا روي رويزمين بلغزانيد يا اينكه يكتخته با هر شي صاف وسخت را از بين پشت او و ملحفه قراردهيد.

كنار مصدوم زانو بزنيد آخرين حد دنده هاي او را با دو انگشت دستي كه بالاي فرد نزديكتر است بيابيد انگشتان خود را بسمت بالابلغزانيد تا به يك فرو رفتگي در محل اتصالدنده هاي دو طرف برسيد. يك انگشت را در محل فرورفتگي بگذاريد و انگشت ديگر را كنارآن قرار دهيد سپس ته دست ديگر را در كنار آن دو انگشت قرار دهيد. بعد موقعيت بدنخود را طوري تنظيم كنيد كه بازوها خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستهاباشند . به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد كنيد كه 4-5 سانتي متر پايين برودپس ازانجام 15 عدد ماساژ پشت سر هم ( اين 15 ماساژ در مدت 15 ثانيه خواهد بود ) دو عددتنفس مصنوعي به فرد بدهيد شما براي انجام اين دو تنفس 4 ثانيه فرصت داريد. اين سيكلبايد چهار بار در دقيقه تكرار شود براي اينكه بتوانيد نسبت 15:2 را در هر دورهرعايت كنيد بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگوييد
.

بعد از يك دقيقه وضعيت مصدوم را ازريابي كنيد اگرضربان رگ گردني باز نگشته باشد دوباره احياي قلبي ريوي رابا دو تنفس و 15 ماساژ قلبياز سر بگيريد . شما برايانجام اين دو تنفس و 15 ماساژ , 15 ثانيه فرصت داريد اين كار را براي مدت 3 دقيق هديگر ادامه دهيد
.

اگر دراين مدت تنفس منظم فرد بازگشت نيازي به تكرار احياي قلبي ريوي نيست بلكه بايد مرتب تنفس و نبضفرد را چك كنيداگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعي را با سرعت 12 عدد در دقيقه شروع كنيد و همزمان نبض فرد را چك كنيد
.
توجه داشته باشيد كه وقفه در انجام مراحل احياي قلبي ريوي بيشتر از 5 ثانيه نشود
.
توجه داشته باشيد كه در احياي قلبي ريوي دو نفره نسبت تنفس مصنوعي به
ماساژ قلبي 1 به 5 مي باشد.


رفرنس هاي جديد احياي قلبي
ريوي را اينگونه بيان مي كنند

كه احياي قلبي ريوي يكنفره و دو نفره تعداد تنفس به ماساژ قلبي 2 به 30 ماساژ مي باشدبه گونه اي كه 3 ماساژ در 2ثانيه باشد، اين سيكل 4 بار بايد تكرارشود
CPR در نوجوانان

CPR در كودكان بين 12 تا 18 ساله بسيار شبيه به بالغين بوده ولي مراحل آن بايد كمي سريعتر و با فشار كمتري صورت بگيرد . در اين افراد وسط جناغ را مشخص كرده و يك دست خود را در اين نقطه قرار داده و به آرامي ماساژ دهيد . نسبت تنفس به ماساژ در احياي قلبي ريوي مثل بزرگسالان است.
                            CPR  در كودكان و نوزادان:

براي تنفس مصنوعي: يك نفس عميق بكشيد و لبهاي خود را دور دهان و بيني مصدوم قرار دهيد و به آرامي به اندازه فضاي داخل دهان خود 20 نفس در دقيقه بدميد . سپس نبض بازويي مصدوم را چك كنيد. براي ماساژ قلبي: تنها دو انگشت خود را در يك سوم تحتاني جناغ قرار دهيد. با ملايمت 100 بار در دقيقه به عمق 1/5 تا 2/5 سانتي متر فشار دهيد. دهان خود را از روي صورت برنداريد. هر 6/0 ثانيه يك ماساژ بدهيد CPR را به نسبت 1 تنفس به 5 ماساژ انجام دهيد.
 
 
             برگرفته شده از سایت امدادگر دات کام و انجمن احیای آمریکا و استرالیا

برچسب‌ها: 2012cpr, احیای قلبی ریوی2012, Air way, Breathing, Circulation

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت

پیامک های عاشقانه